Kontakt os for en fremvisning: Tlf. 33 33 03 05 – se mere på Home

Atelierhaven

Atelierhaven

Arbejdet med at etablere de nye boliger i Atelierhaven er nu i fuld gang.

Og vi glæder os til at følge projektet her.

Hjemmesiden her vil løbende blive udbygget og opdateret med information og mere detaljerede tidsplaner om projektets fremdrift.

Overordnet regner vi med at projektet står færdigt i sommeren 2021.

Følg med i billedgalleriet fra byggepladsen nederst her på siden.

Arbejdet med at etablere de nye boliger i Atelierhaven er nu i fuld gang.

Og vi glæder os til at følge projektet her.

Hjemmesiden her vil løbende blive udbygget og opdateret med information og mere detaljerede tidsplaner om projektets fremdrift.

Overordnet regner vi med at projektet står færdigt i sommeren 2021.

Følg med i billedgalleriet fra byggepladsen nederst her på siden.

Herunder kan du følge med i projektets udvikling:

APRIL – MAJ:

Generelt – Der pågår mange aktiviteter på byggepladsen som giver udfordringer på den trange plads der er til rådighed.

De tunge arbejder med jordkørsel og betonelementmontage er nu afsluttet, men der pågår lukningsarbejder med vinduer, tagarbejder og skalmuring på en gang. Trafikpropper i den snævre tilkørsel fra Falkoner Allé, med de helt store elementbiler som holder længe her er aftaget. Der vil dog stadig være en del tilkørsel med byggematerialer generelt.

Bygning B2 – Er lukket med vinduer, skalmuringen med genbrugssten er ved at blive gjort færdig og tagarbejder opstartes i den kommende periode.

Bygning B3 – Vinduer og false er færdigmonteret, skalmure og tagarbejder ligeledes færdige. Der pågår indvendige apteringer i form af lofter, og skillevægge og installationsarbejder.

Bygning B4 – Alle udvendige bygningsarbejder er afsluttet pånær tagterrasserne. Der pågår primært indvendige arbejder med installationer, skillevægge etc.

Bygning B5 – Alle udvendige bygningsarbejder er afsluttet pånær tagterrasserne.  indenfor er skillevægge, installationsarbejder mv. ved at blive afsluttet. undergulve er støbt færdige, og der vil snart kunne udføres lægning af gulve og etablering af inventar,

Bygning B1 den gamle “Falkonergaard”
Efter nogle uforudsete udfordringer med fundamenter under de nye indvendige vægge fortsætter arbejderne med disse nu igen. Den nye gavl mod vest forventes gjort færdig i de næste uger ligesom der vil blive etableret ny gavl mod øst, som heller ikke er original for huset.
Vi forventer at kunne sætte spær og lukke taget i løbet af Maj.
Alle de gamle udvendige vinduer og døre er nu ved at blive renoveret på værksted andet steds.
Det gamle bindingsværk er blevet udbedret og delvist udskiftet under nøje vejledning af Søren Vadstrup / Raadvad.

Se billeder fra byggepladsen herunder:

Kontakt vedr. forhold på byggepladsen:

Email: info@atelierhaven.dk
Telefon 1: +45 26 36 50 80
Telefon 2:  +45 40 84 33 97