Atelierhaven

Atelierhaven

Arbejdet med at etablere de nye boliger i Atelierhaven er nu i fuld gang.

Og vi glæder os til at følge projektet her.

Hjemmesiden her vil løbende blive udbygget og opdateret med information og mere detaljerede tidsplaner om projektets fremdrift.

Overordnet regner vi med at projektet står færdigt i sommeren 2021.

Følg med i billedgalleriet fra byggepladsen nederst her på siden.

Arbejdet med at etablere de nye boliger i Atelierhaven er nu i fuld gang.

Og vi glæder os til at følge projektet her.

Hjemmesiden her vil løbende blive udbygget og opdateret med information og mere detaljerede tidsplaner om projektets fremdrift.

Overordnet regner vi med at projektet står færdigt i sommeren 2021.

Følg med i billedgalleriet fra byggepladsen nederst her på siden.

Herunder kan du følge med i projektets udvikling:

UGE 03:

Generelt – Der er stadig gang i rigtigt mange aktiviteter på byggepladsen som er meget trang. Jordarbejder er ved at være afsluttet, men der pågår fundamentsarbejder, betonelementmontage lukninger med vinduer, tagarbejder og skalmuring på en gang. Trafikpropper i den snævre tilkørsel fra Falkoner Allé, er således fortsat en gene som vil vare nogle uger fremover indtil det sidste råhus til B2 er monteret – derefter håber vi at den meget tunge trafik vil aftage noget.

Bygning B2 – Fundamenter er støbt færdige og vi afventer at opstarte elementmontagen på dette hus som er det sidste i rækkefølgen. 

Bygning B3 – Elementmontagen i stueetagen er færdig og næste del af den store insitu-støbte væg er i gang med at blive støbt i denne uge.

Bygning B4 – Vinduer og false er nu monteret færdigt og der er oplagt tagspær.
I denne uge opstartes skalmuringen med de særlige genrbugsmursten på dette hus.

Bygning B5 – Opmuringen af skalmur med genbrugsmurstenene afsluttes denne uge. Resultatet er blevet ligeså så flot som vi havde håbet og lidt til. (Se billederne i arkivet herunder). I denne uge påbegyndes endvidere tagkonstruktionen og støbning af tagterrasser på dette hus.

Bygning B1 den gamle “Falkonergaard” – Opmuring af de nye indvendige dele af ydervæggene afsluttes i denne uge med den nye gavl mod vest.
Alle de gamle udvendige vinduer og døre er nu blevet udtaget, nummereret og sendt til renovering. Det gamle bindingsværk bliver udbedret og delvist udskiftet i denne og næste uge.
Som sædvanligt under kyndig overvågning og vejledning af Søren Vadstrup / Raadvad.

Falkonergårdsvej.
Arbejderne på Falkonergårdsvej med tilslutning til kloak mv. er nu afsluttet.

UGE 04-05:

B2: Der støbes terrændæk og ellers afventes.

B3: Elementmontage af 1.sal og derefter opstartes montage af vinduesfalse og vinduer og døre.

B4: Tagarbjeder fortsættes og der forberedes til indvendige installationer.

B5: Tagarbejder pågår og der forberedes til indvendige installationer, samt udstøbning af gulve.

 

Se billeder fra byggepladsen herunder:

Kontakt vedr. forhold på byggepladsen:

Email: info@atelierhaven.dk
Telefon 1: +45 26 36 50 80
Telefon 2:  +45 40 84 33 97